Horizon EuropeKaj je Horizon Europe?

Horizon Evropa se spopada s podnebnimi spremembami, pomaga pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja  ter spodbuja konkurenčnost in rast EU.Več na: Horizon Europe (europa.eu) 

Dve proizvodnji lokaciji v Sloveniji