Management


Veplas d.d.

Predsednik upravnega odbora: Franc Vedenik, univ.dipl.inž.str.
Izvršni direktor: dr. Gregor Vedenik
Izvršna direktorica: mag. Helena Šumah Zaluberšek

Veplas Hrvatska d.o.o.

Direktor: Juraj Orešković, MBA

Veplas RTM d.o.o.

Direktorja: dr. Gregor Vedenik in Jacek Hupalo

Veplas media d.o.o.

Direktor: dr. Gregor Vedenik

Veplas lak d.o.o.

Direktor: Ivo Lipičnik

Veplas trženje d.o.o.

Direktorica: Nina Ledinek Rezman

Dve proizvodnji lokaciji v Sloveniji