Reference


Občina Dobrna

Občina Pivka 

MO Velenje 

Občina Brežice 

KS Nova vas Celje

Občina Črna na Koroškem 

Občina Vodice 

Občina Straža – Vavta vas 

KS Trebnje 

Občina Šmartno ob Paki 

Občina Šoštanj 

Občina Slovenske Konjice 

Občina Vojnik 

Vrtec Trbovlje 

OŠ Šenčur 

OŠ Nazarje 

OŠ Simona Jenka Kranj 

KS Lemberg 

KS Podkraj pri Velenju 

KS Topolšica 

Vrtec Velenje 

Vrtec Čebelica Maja Trebnje 

Vrtec Šoštanj 

Lesnina MG 

OŠ Naklo 

OŠ F. Prešerna Kranj 

Terme Topolšica 

Moravske Toplice 

Bioterme

Terme Banovci 

Dolenjske Toplice 

BTC Atlantis 

Terme Čatež 

Dve proizvodnji lokaciji v Sloveniji